ไหว้พระขอพรหลวงพ่อโตวัดผาทั่ง

ไหว้พระขอพรหลวงพ่อโตวัดผาทั่ง

วัดผาทั่งตั้งอยู่ใน ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อยู่ห่างจากศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านผาทั่งประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี มีขนาดหน้าตักกว้าง 23 เมตรและสูงถึง 52 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากแรงศรัทธาของลูกศิษย์และชาวบ้านที่เคารพนับถือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามและน่าสนใจอีกหลายอย่าง

สำหรับสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจและขึ้นชื่อในเรื่องของความงามก็อย่างเช่น ทางเดินก่อนถึงตัววัดจะมีรูปปั้นของ “มกร” จะอ่านว่า “มะกอน” หรือ “มะกะระ” ก็ได้ มรก เป็นสัตว์ในตำนานของป่าหิมพานต์มีลักษณะลำตัวยาวและมีเกร็ดยาวตลอดลำตัวคล้ายพญานาค ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะสามารถพบ มรก ได้แถววัดทางแทบภาคเหนือที่จะนิยมสร้างไว้ที่บริเวณทางเข้าวัดหรือตามแนวเชิงบันได ส่วนวัดทางภาคกลางจะนิยมสร้างเป็นพญานาคมากกว่า

ใต้ฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโตยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ให้เราสามารถเข้าไปกราบนมัสการและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันได้ บริเวณด้านข้างยังมีวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม และด้านหลังมีต้นสาระปลูกไว้ สำหรับต้นสาระจะเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ เป็นต้นไม้ที่เราจะไม่ค่อยเห็นปลูกกันทั่วไปจะพบเห็นในวัดเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ภายในวัดยังเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมกันได้ และยังมีโรงเรียนปริยธรรมสอนธรรมะและภาษาบาลีให้แก่พระภิกษุและสามเณรอีกด้วย

Leave a Reply