แวะกราบพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่) ภูเก็ต

แวะกราบพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่) ภูเก็ต

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือพระใหญ่ ที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในนาม “Big Buddha” เป็นพระพุทธรูปองค์สีขาวปางมารวิชัยแบบร่วมสมัย องค์ขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้โดยรอบเกาะภูเก็ต องค์พระมีขนาดหน้าตักกว้างถึง 25.45 เมตร และมีความสูง 45 เมตร โครงสร้างภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านนอกประดับด้วยหินอ่อนหยกขาวที่เรียกว่า สุรยะกันตะ ส่งมาจากประเทศพม่า มีน้ำหนักเฉพาะหินอ่อนหยกขาวประมาณ 135 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากแรงศรัทธาของชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยร่วมกันบริจาค

พระใหญ่ ประดิษฐานอยู่ ณ ยอดเขานาคเกิด เขตป่าสงวนแห่งชาติประเภทป่าบก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต การเดินทางมาไม่ยากถ้าคุณขับรถจากตัวเมืองให้มาตามถนนเจ้าฟ้าตะวันตก แล้วแยกขวามือมุ่งหน้าไปตามถนนยอดเสน่ห์ซึ่งเป็นทางขึ้นเขาและจะมีป้ายบอกขนาดใหญ่ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มครึ้ม แต่ทางบางช่วงค่อนข้างชันควรขับรถด้วยความระมัดระวัง ลานจอดรถจะอยู่บริเวณด้านหลังองค์พระ จอดรถแล้วต้องเดินขึ้นบันไดไปอีก 78 ขั้น ทางขึ้นไม่ชันมากเดินได้อย่างสบาย พอถึงด้านบนกราบนมัสการพระใหญ่แล้ว คุณยังสามารถเดินชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเมืองภูเก็ตกันได้อีกด้วย

ก่อนถึงจุดชมวิวจะพบรอยพระพุทธบาท มีตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาเยือนภูเก็ต ชาวบ้านเกาะแก้วได้ขอให้ประทับรอยพระบาทไว้ และที่บนฝั่งริมหาดพระองค์ได้ประทับรอยพระหัตถ์ไว้อีก 1 รอย ชาวบ้านเรียกกันว่า “เราไหว้” แต่ในปัจจุบันเพี้ยนมาเป็น “ราไวย์” ส่วนรอยที่อยู่บนเขาเป็นรอยครั้งที่พระองค์ทรงมาโปรดเทวดาและนาคทำให้ได้ไปจุติบนสรวงสวรรค์ จึงเป็นที่มาของชื่อเขานาคเกิด นั่นเอง

Leave a Reply