เที่ยววัดธรรมโฆษกวัดเก่าแก่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

เที่ยววัดธรรมโฆษกวัดเก่าแก่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

วัดธรรมโฆษกหรือวัดโรงโค ตั้งอยู่บนถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่นี่เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒสัตยาของข้าราชการเมืองอุทัยธานีในอดีต และยังเคยใช้เป็นลานประหารนักโทษ จัดได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และมีประวัติอันยาวนาน ซึ่งในปัจจุบันพิธีกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกยกเลิกไปหมดแล้ว

ภายในโบสถ์ของวัดมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก โดยสันนิษฐานกันว่าผู้วาดเป็นช่างฝีมือในสมัยอยุธยาตอนปลายที่มีชีวิตมาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง ในช่วงนั้นช่างเก่งๆ ค่อนข้างหายาก สำหรับภาพจิตรกรรมฝาพนังในโบสถ์ของวัดเป็นภาพที่แสดงเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธองค์ ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์และผจญหมู่มาร ส่วนบริเวณด้านบนเพดานเป็นภาพของเหล่าเทพเทวดาเทพาอารักษ์ทั้งหลาย

นอกจากงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์แล้ว ด้านนอกบริเวณหน้าวิหารสร้างแบบยกพื้นสูงและมีปูนปั้นรูปช้างสามเศียรอยู่ด้านหน้า ประตูวิหารสร้างด้วยไม้สลักลวดลายเป็นดอกไม้ทาสีแดงดูโดดเด่นและงดงาม กรอบหน้าต่างยังถูกออกแบบให้เป็นลายปูนปั้นจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ชมความงามของวิหารด้านอกแล้ว เข้าด้านในคุณจะพบแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีอยู่ประมาณ 20 องค์ มาถึงกันแล้วก็อย่าลืมกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะ แต่โดยปกติโบสถ์จะปิดถ้าต้องการเข้าชมต้องแจ้งทางวัดล่วงหน้า และที่สำคัญปัจจุบันวัดธรรมโฆษกยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นโบราณสถานอีกด้วยค่ะ

Leave a Reply