เที่ยวภูเก็ตแวะวัดฉลองกราบนมัสการหลวงพ่อแช่ม

เที่ยวภูเก็ตแวะวัดฉลองกราบนมัสการหลวงพ่อแช่ม

วัดฉลองหรือที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “วัดไชยธาราราม” เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ บ้านฉลอง ถนนเจ้าฟ้า ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม หรือ พระครูวิสุทธิองศาจารย์ญาณมุนี ที่ชาวเมืองภูเก็ตเลื่อมใสและศรัทธาเป็นอย่างมาก ดังนั้นสำหรับใครที่เดินทางมาภูเก็ตก็อย่าลืมแวะมากราบนมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะ

สำหรับเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีของหลวงพ่อแช่มนั้น เริ่มจากท่านได้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านในสมัยต่อสู้กับพวกอั้งยี่ หรือพวกชาวจีนที่ก่อการกบฏนั่นเองค่ะ โดยหลวงพ่อได้มอบผ้าประเจียดสีขาวให้ชาวบ้านทุกคนโพกศีรษะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้จนในที่สุดสามารถเอาชนะพวกอั้งยี่ได้สำเร็จ ซึ่งในตอนนั้นพวกอั้งยี่เรียกชาวบ้านว่าพวกหัวขาว หลังจากนั้นรัชกาลที่ 5 จึงทรงโปรดเกล้าพระราชทานสมณะศักดิ์ให้แก่หลวงพ่อแช่มเป็นพระครูวิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี ในเวลาต่อมา และพระครูก็เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวเมืองภูเก็ตมาโดยตลอด

การเดินทางมาวัดฉลองสามารถมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง สำหรับรถยนต์ส่วนตัวออกจากตัวเมืองให้ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 4021 ผ่านสามแยกสนามกีฬาสุรกุลให้เลี้ยวซ้ายไปทางห้าแยกฉลอง ก็จะพบวัดฉลองที่อยู่ก่อนถึงห้าแยกประมาณ 4 กิโลเมตร สำหรับรถโดยสารประจำทางสามารถขึ้นได้จากตัวเมืองภูเก็ตเป็นรถสองแถวสาย ภูเก็ต – อ่าวฉลอง รถก็จะวิ่งผ่านหน้าวัดฉลองเช่นกัน แต่ถ้ากลัวลงไม่ถูกอย่าลืมบอกกระเป๋าหรือคนขับไว้ด้วยนะคะ

Leave a Reply