สัมผัสวิถีชีวิตชาวแพแบบดั้งเดิม ที่แม่น้ำสะแกกรัง

สัมผัสวิถีชีวิตชาวแพแบบดั้งเดิม ที่แม่น้ำสะแกกรัง

แม่น้ำสะแกกรังเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานี บริเวณริมแม่น้ำเป็นที่อาศัยของชาวแพ โดยการสร้างบ้านค่อมบนแพลูกบวบ และปลูกผักลอยน้ำไว้เพื่อการดำรงชีพ เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งในปัจจุบันค่อนข้างหาชมได้ยาก และหลายคนอาจรู้สึกอิจฉาเพราะได้อยู่แบบแนบชิดกับธรรมชาติสัมผัสอาการบริสุทธิ์ ที่สำคัญวิถีชีวิตของชาวแพยังเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่เร่งรีบหรือต้องแข่งขันกับเวลาเหมือนในเมืองหลวง

สำหรับบ้านเรือนแพของที่นี่จะมีทะเบียนบ้านรับรองและมีสิทธิ์พักอาศัยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแต่ก่อนจะมีบ้านเรือนแพอยู่ประมาณ 300 หลัง แต่ในปัจจุบันลดจำนวนลงเหลือประมาณ 200 หลัง นอกจากนี้ปัจจุบันก็ไม่อนุญาตให้ปลูกแพเพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อคงความเป็นธรรมชาติของสายน้ำเอาไว้ สำหรับอาชีพของชาวแพส่วนใหญ่จะเป็นการประมงน้ำจืด เลี้ยงปลาในกระชัง และปลูกผักที่สามารถปลูกในน้ำได้

ถ้าคุณได้เดินทางมาที่นี่แนะนำให้ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวแพในช่วงเช้าอากาศจะดีมาก และยังได้ชมธรรมชาติของเรือกสวนไร่นาที่มีอยู่ตลอดแนวสองฝั่งคลอง สำหรับสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอีกอย่างริมแม่น้ำสะแกกรังก็คือวัดโบสถ์ ที่มีอายุกว่า 100 ปี จัดเป็นสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง ใครมีโปรแกรมเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ก็อย่าลืมนึกถึงบริเวณลุ่มแม่น้ำสะแกกรังกันด้วยนะคะ นอกจากได้ชมธรรมชาติของสายน้ำแล้ว ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยในชนบทและชาวแพที่นับวันจะหาชมได้ยากกันอีกด้วยค่ะ

Leave a Reply