ศึกษาธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ต

ศึกษาธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ต

ถ้าพูดถึงจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่แล้วเราจะนึกถึงหาดทรายสีขาวสะอาดธรรมชาติสวยๆ ของท้องทะเล หรือไม่ก็แสงสีเสียงยามค่ำคืนกันเสียส่วนใหญ่ แต่จริงๆ แล้วภูเก็ตมีมากกว่านั้น รวมไปถึงสถานที่ศึกษาธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาอย่างเช่นที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ที่นี่จะเหมือนมุมพักผ่อนที่โอบล้อมไปด้วยป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์

ภายในป่าชายเลนผืนนี้จะมีต้นไม้ร่มครึ้ม มีเส้นทางสำหรับศึกษาธรรมชาติเป็นแนวสะพานไม้ที่ลดเลี้ยวทอดตัวยาวไปตามทางเดิน โดยผู้สนใจสามารถเดินผ่านเส้นทางนี้ชมธรรมชาติพร้อมศึกษาพันธ์ไม้ป่าชายเลนนานาชนิดตลอดสองข้างทาง เพราะเกือบทุกต้นจะมีป้ายบอกถึงชื่อพันธุ์ไม้และลายละเอียดต่างๆ ของสายพันธ์ รวมไปถึงต้นไม้มีพิษก็จะมีข้อมูลบ่งบอกให้ระวัง และถ้าเราเดินเที่ยวชมอย่างเงียบๆ เรายังจะมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ผลุบโพล่ขึ้นมาจากโคลนใต้รากไม้ไม่ว่าจะเป็น กุ้งดีด ปลาตีน และปูดำ เป็นต้น

นอกจากนี้ถ้าใครอยากชมแบบใกล้ชิดกันเข้าไปอีกก็ยังมีเรือคายักจอดรอให้บริการพาล่องชมธรรมชาติตลอดแนวป่ากันอีกด้วย ซึ่งการเดินทางโดยทางเรือจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง สำหรับป่าชายเลนถือเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์น้ำและเป็นแหล่งผลิตสัตว์ทะเลที่เป็นสินค้าเศรษฐกิจ อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะและป้องกันอุทกภัยรวมไปถึงการกัดเซาะพังทลายของชายหาด ศูนย์ศึกษาธรรมชาติจึงเปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมความรู้เพื่อให้คนทั่วไปและเด็กๆ รุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนที่เราควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้

Leave a Reply