ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่วัดโบสถ์

ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่วัดโบสถ์

วัดโบสถ์หรือ “วัดอุโบสถาราม” มีชื่อเดิมว่า “วัดมโนรมย์” เป็นวัดเก่าแก่มีอายุเกือบร้อยปี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุทัยธานี ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสะแกกรัง บนเกาะเทโพ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่หน้าโบสถ์และในวิหาร เป็นภาพเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยบริเวณด้านหน้าจะเป็นภาพเรื่องราวพุทธประวัติ ตั้งแต่ทรงประสูติจนถึงปรินิพาน แต่ละภาพมีความงดงามและฝีมือในการวาดประณีต สำหรับภาพในวิหารจะเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงเสด็จโปรดเหล่าเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ และภาพทรงปลงสังขาร สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือมณฑปแปดเหลี่ยม ที่เป็นอาคารสองชั้นมีบันไดวนด้านนอก รูปทรงตามแบบตะวันตกบวกรัตนโกสินทร์ตอนต้น จัดเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ยังสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก

การเดินทางมายังวัดโบสถ์คุณอาจจะเลือกเดินมาจากตลาดสดเทศบาลที่มีของให้เลือกซื้อหลากหลายทั้งของกินของใช้และของที่ระลึก โดยเฉพาะสินค้าพื้นเมืองที่น่าสนใจหลายอย่าง จากตลาดเราสามารถเดินขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรังมายังวัดกันได้เลย หรือใครอยากล่องเรือชมธรรมชาติของแม่น้ำสะแกกรังและวัดโบสถ์ไปพร้อมๆ กัน ก็จะได้อีกบรรยากาศ ที่สำคัญแม่น้ำสายนี้ยังเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอุทัยธานีมาตั้งแต่โบราณ

วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ยังคงเป็นแบบดั้งเดิม เรียบง่าย สงบ และไม่ต้องเร่งรีบเหมือนอย่างในเมืองหลวง ใครอยากสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติ ลองมาเที่ยวอุทัยธานีกันดูนะคะ แล้วคุณจะติดใจต้องหาเวลาพักผ่อนยาวๆ แวะมากันอีกอย่างแน่นอน

Leave a Reply